Konferencija pod nazivom “Ja sam potrošač-Imam pravo biti saslušan i zastupan”

Konferencija pod nazivom “Ja sam potrošač-Imam pravo biti saslušan i zastupan” održana jedanas u Sarajevu uz finansijsku podršku Federalnog Ministarstva Trgovine a uz organizaciju Udruge FUTURA iz Mostara. Zaštita potrošača važan je segment u svakodnevnom životu građana a podrška i iskustva DON-a uspješno su prenesena kako u radu Savjetodavnih tijela tako i u radu Komisija za rješavanje reklamacija potrošača formiranih u javnim komunalnim preduzećima u svim lokalnim zajednicama prijedorake regije. I dalje smo tu za sve Vas. Vas DON u Zaštiti prava potrošača..

 

Translate »