“Kafa sa gradonačelnikom”

Dana 17.06.2021.godine u periodu od 11.30-13.00 časova upriličena je realizacija aktivnosti pod nazivom “Kafa sa uticajnim političarima”, koja je realizovana u saradnji sa kabinetom gradonačelnika.
Na kafi sa gradonačelnikom, gospodinom Daliborom Pavlovićem bio je prisutan i njegov zamjenik Žarko Kovačević, kao i učesnici projekta “ Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru” (13 učesnika), mentori, predstavnici Udruženja “DON”-a, šefa kabineta gradonačelnika i mediji.

● Nakon uvodnog predstavljanja projekta i mladih koji učestvuju, gradonačelnik nam je dao do znanja da prate naš rad i da su upoznati sa aktivnostima koje sprovodimo. U svom govoru dobrodošlice osvrnuo se na važnost učešća mladih u društveno političkim procesima kao i na jedinstvo sa akcentom na uvažavanje mišljenja svih aktera. Predstavio je mladima svoj politički put od člana partije, do odbornika kao i same kandiature za gradonačelnika. Kao vrlo važan segment istakao je interes mladih da Akcioni plan Omladinske politike ne ide kao “prepisani” dokument, već da je isti potrebno povući sa skupštinskog dnevnog reda, da bi se mladima dala prilika da ga urede i kreiraju u skladu sa potrebama mladih grada Prijedora. Dokument Akcionog plana Omladisnke politike, korigovan je i usaglašen sa potrebama mladih koji su Odlukom gradonačelnika imenovani u Radnu grupu te je kao takav usvojen na skupštinskom zasjedanju 16.06.2021.god. Novina je u tome da je Akcioni plan na skupštinskom zasjedanju predstavio jedan od učesnika projekta, što govori o uvažavanju rada mladih.
● Mladi su predstavili i ostale dvije kampanje koje se vode u paraleli (Aktuelni čas i veći procenat mladih u Savjetima MZ) gdje su istaknuli dosadašnje aktivnosti koje su dovele do podnošenja inicijative za dopunu gradskih dokumenata.
● Kampanja “Aktuelni čas” je predstavila proces anketiranja, sastanke sa predstavnicima mjesnih zajednica i inicijativu koja se odnosi na mjesečne sastanke sa građanima kojima bi se omogućilo veće učešće građana u procesima donošenja Odluka.
● Kampanja “Veći procenat mladih u Savjetima MZ” takođe je predstavila cjelokupan proces i sve segmente od anketiranja i sastanaka kao i datu podršku svih aktera i Službe za mjesne zajednice. Mladi u izmjenama dokumenta „Odluka o mjesnim zajednicama“ koji definiše izbore u mjesnim zajednicama, iniciranju da najmanje 30% mladih bude zastupljeno u Savjetima mjesnih zajednica.
● Nakon izlaganja mladih, gradonačelnik je dao punu podršku kampanjama, te je zamolio da se inicijative upute zvanično ka Gradskoj upravi. Pored toga, gradonačelnik je predložio da se zakazuju sastanci sa građanima u mjesnim zajednicama kojima će prisustovati predstavnici gradske uprave, odbornici, načelnici odjeljenja i po potrebi druge službe koje su neophodne da se saslušaju problemi građana i iznađu najbolja zajednička rješenja. Za potrebe druge kampanje neophodno je definisati izmjenu člana 32. Odluke o mjesnim zajednicama.
● Gradonačelnik, predsatvnik DON-a i učesnici su dali izjave vezane za današnji sastanak sa mladima učesnicima projekta, ističući navedene zaključke kao važan segment nastavka daljih aktivnosti na unapređenju života mladih u Gradu Prijedoru.
Udruženja “DON” implementira projekat uz podršku „Programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi IOM Bosnia and Herzegovina uz finansijsku podršku USAID Bosnia and Herzegovina
Translate »