Sastanak sa organizacijama koje se bave aktivnostima zaštite i promocije kulturno-historijske baštine u Republici Srpskoj

02.11.2021. u Banja Luci smo održali sastanak sa odabranim organizacijama koje se bave aktivnostima zaštite i promocije kulturno-historijske baštine u Republici Srpskoj, a prethodi formiranju Mreže OCD u Republici Srpskoj. Ovo je jedna od aktivnosti koju implementiramo u okviru projekta „Doprinos mreža OCD unapređenju kulturnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini a implementiramo ga zajedno sa našim partnerima Fondacija lokalne demokratije, UG “DON” i UG ToPeeR. Sastanak je bio hibridnog tipa te je dio organizacija učestvovao u sastanku u sali dok je drugi dio učestvovao preko Zoom platforme. Organizacije su ovu priliku iskoristile da predstave sebe, svoj rad i prethodne projekte te da se međusobno upoznaju. Učesnicima su detaljno objašnjeni ciljevi i planirane aktivnosti projekta kao i način funkcionisanja same Mreže a razvila se i diskusija o načinu na koji oni vide funkcionisanje ove mreže, situaciji u kojoj se OCD u oblasti kulturnog naslijeđa nalaze i prilikama i projektima u budućnosti koje možemo zajednički pokrenuti. #mrezaocdUdruženje za zaštitu potrošača “DON”

Translate »