• Teslić

  Komunalno preduzeće “Komunalac” Teslić, privelo je kraju definisanje Odluke o prikupljanju, odvozu i deponovanju komunalnog otpada kao novog dokumenta koji se po prvi put radi j preduzeću. Dosadašnje poslovanje preduzeća vezano za oblast komunalnog otpada bilo je definisano u odluci o Komunalnom redu. Navedena Odluka, prema kazivanju direktorice preduzeća naći će se pred Odbornicima opštine Teslić u prvom kvartalu naredne godine.

  [Detaljnije…]
 • Zvornik

  Akcionarsko društvo “Vodovod i komunalije” Zvornik, u prethodnom periodu završilo je sa izradom i usaglašavanjem dva dokumenta. Jedan se odnosi na vodosnabdijevanje a drugi na uređenje komunalne oblasti odvoza otpada. U Gradu Zvorniku oblast odvoza otpada do sada je bila definisna odlukom o Komunalnom redu a sada građane očekuje nova odluka i uređena obast odvoza otpada sa pravima i obavezama kako preduzeća tako i građana. Pored uređenja dokumenata navedeno preduzeće koje vodi objedinjene poslove vodosnabdijevanja i odvoza otpada, oformilo je i Komisiju za rješavanje reklamacija potrošača u skladu sa zakonom, u čijem će sastavu pored predstavnika preduzeća učestivati i predstavnici udruženja potrošača.

  [Detaljnije…]
 • Brod

  Opština Brod je u proteklom periodu imenovala nove članove Savjetodavnog tijela koje je dalo preporuku i pozitivno mišljenje na dokument Odluke o prikupljanju, odvozu i deponovanju komunalnog otpada kao novom dokumentu koji se po prvi put donosi kao zaseban dokument. Sastanku Savjetodavnog tijela prisustovao je i sam Načelnik Opštine Zoran Vidić kao i Predsjednik Skupštine opštine Brod Aleksandar Kruškonjić. Navedeno tijelo je usvojilo Poslovnik o radu, definisalo predsjednika te donijela odluku da će se konsenzusom donositi odluke Savjetodavnog tijela.

  [Detaljnije…]
 • Prnjavor

  Komunalno preduzeće “PARK” koje je imenovalo Komisiju za rješavanje reklamacija potrošača već sredinom godine imalo je do sada pune ruke posla. Zahvaljujući zalaganju zaposlenih i iskazanom interesu rukovodstva preduzeća ova Komisija je imala pune ruke posla i preko 150 rješenih predmeta. Pored toga intenzivno se radi na definisanju nove Odluke o prikupljanju, odvozu i deponovanju komunalnog otpada, te se usvajanje nove Odluke očekuje u skorije vrijeme.

  [Detaljnije…]
 • Srbac

  U javnom komunalnom preduzeću Vodovod Srbac su završene aktivnosti oko uređenja Odluke kojom se pobliže definišu obaveze i odgovornosti lokalnog preduzeća u skladu sa zakonima vezanim uslugu vodosnabdijevanja.Važno je istaknuti da je preduzeće u Odluci definisalo rad Komisije za rješavanje reklamacija potrošača, te da je Komisija imenovana Rješenjem direktora preduzeća u čijem radu će ubuduće učestovati predstavnici udruženja potrošača. Dokument Odluke o vodosnabdijevanju upućen je u lokalnu proceduru na usaglašavanje te se očekuje na nekoj od narednih sjednica i usvajanje istog.

  [Detaljnije…]
Translate »