U Šamcu je u saradnji sa Udruženjem penzionera, održan sastanak sa građanima

U Šamcu je u saradnji sa Udruženjem penzionera, održan sastanak sa građanima koji su ovom prilikom informisani i upoznati sa aktivnostima oko izmjena i dopuna dokumenata vezanih za vodosnabdijevanje i odvoz otpada na području opštine Šamac. U razgovoru sa građanima iskazan je interes za veću informisanost o zaštiti građana potrošača, te iskazana bojazan vezana za poskupljenja komunalnih usluga. Građani zahtijevaju veću posvećenost preduzeća uređenju navedenih oblasti i poštovanja ekonomskog standarda potrošača. Pored toga, data je podrška donošenju uređenih Odluka o vodosnabdijevanju i odvozu otpada u opštini Šamac.

Navedene aktivnosti se provode u okviru projekta “Građani u borbi za smanjenje zloupotrebe javnih funkcija”, uz podršku Centara civilnih inicijativa i Američke agencije za razvoj (USAID) kroz program USAID ove podrške gradjanima u borbi protiv korupcije.#USAIDBIH, #USAinBiH

Translate »