• Prijavite nepravilnosti u radu inspektorata, Vaš DON

 • Korupcija i kršenje Zakona o konkurenciji u uvođenju dodatnog „poreza“ telekom operatera u BiH?

  „U zakonu o konkurenciji jasno je definisano da su “Zabranjene koncentracije privrednih subjekata koje kao rezultat imaju značajno narušavanje efikasne tržišne konkurencije, na cijelom tržištu Bosne i Hercegovine ili na njenom značajnijem dijelu, a posebno kojima se stvara novi ili jača postojeći dominantni pložaj” – komentariše, za portal Antikorupcija.info, izvršna direktorica udružanja za zaštitu potrošača “DON” Murisa Marić, koja čak smatra da su u ovom slučaju na štetu građana BiH uočljivi elementi korupcije.

  [Detaljnije…]
 • Trodnevna obuka za skoro 100 dugoročnih posmatrača/ica

  Koalicija „Pod lupom“ je započela trodnevnu obuku za skoro 100 dugoročnih posmatrača/ica koji će nakon obuke početi sa tromjesečnom posmatračkom misijom u BiH i raditi na posmatranju rada lokalnih izbornih komisija i poštivanja rokova propisanih izbornim kalendarom, evidentiranju i prijavi izbornih nepravilnosti i prevara, posmatranju izborne kampanje i medijskog izvještavanja, te pripremi posmatrača/ica izbornog dana.

  [Detaljnije…]
 • Utvrđene smjernice za bolju zaštitu potrošača

 • Prijavi korupciju inspektora na jednom mjestu

  Udruženje “DON” je potpisalo Sporazum sa Inspektoratom Republike Srpske o zajedničkoj borbi protiv zloupotrebe službenog položaja i unapređenje zaštite potrošača u inspekcijskim kontrolama.
  [Detaljnije…]
Translate »