Prvi korak u zaštiti građana su SAVJETODAVNA TIJELA pri lokalnim upravama i KOMISIJE U JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA

Mnogi se pitaju a šta su to Savjetodavna tijela i zašto su važna ili šta to rade u Komisijama u javnim komunalnim preduzećima. Formiranjem Savjetodavnih tijela u čijem radu učestvuju predstavnici građana -potrošača suzbija se mogućnost donošenja neadekvatnih Odluka o vrlo važnim pitanjima za sve građane na određenom području, vezanim za prava i obaveze u skladu sa zakonima u komunalnoj oblasti. Zakonom je već odavno definisano da lokalne uprave donose Odluke za rad javnih komunalnih preduzeća u čijoj izradi učestvuju i sami građani putem svojih predstavnika. Većina lokalnih uprava još uvijek ne želi donositi odluke i prijedloge o cijenama u skladu sa važećim propisima i uz učešće predstavnika građana. Praksa koja je sve prisutna govori o tome da se procedure donošenja odluka rade prema već ustaljenim političkim dogovorima i pregovorima, a ne u skladu i prateći važeće propise.

Svaki pomak kojima udruženja doprinesu korak je od 7 milja, tako da ističemo da lokalne zajednice Zvornik, Bratunac, Srbac, Sokolac, Brod, Teslić, Vlasenica, Han Pijesak, Šamac, Prnjavor su zajednice koje su u ovoj godini započele promjene i žele da građanima omoguće učešće i pristup u donošenju odluka važnih za život svih građana.

U samo ovoj godini na insistiranje udruženja za učešće u radu Komisija u javnim komunalnim preduzećima obradile su na desetine predmeta građana, čime se zaštita građana podigla na mnogo viši nivo. Samo u ovoj godini uštedili smo na hiljade KM građanima čiji su predmeti rješavani pred Komisijama jer ukoliko se obratite advokatima vaš predmet iz komunanih oblast uvećan je još i za iznos advokatskih troškova. U toku godine suzbili smo i angažovanje advokatskih službi u predmetima malih vrijednosti kako bi zaštitili građanske interese i uputili ih da se obraćaju Komisijama za rješavanje reklamacija u javnim komunanim preduzećima.

Navedene aktivnosti se provode u okviru projekta “Građani u borbi za smanjenje zloupotrebe javnih funkcija”, uz podršku Centara civilnih inicijativa i Američke agencije za razvoj (USAID) kroz program USAID ove podrške gradjanima u borbi protiv korupcije.#USAIDBIH, #USAinBiH

Translate »