• Održana edukacija u Ugostiteljsko-ekonomskoj školi

  Iako su svi građani ujedno i potrošači, relativno mali broj građana je upoznat sa nekim od zakonom zagarantovanih potrošačkih prava, te se vrlo često suočavaju sa problemima nemogućnosti ostvarivanja potrošačkih prava koja su im garantovana Zakonom o zaštiti potrošača u RS i BiH. U planovima vrtića i škola nema edukacija o raznim segmentima potrošačkog društva. Iz tog razloga je u petak u okviru “Otvorenih dana sa potrošačima” održana edukacija o potrošačkim pravima učenicima Ugostiteljsko-ekonomske škole u Prijedoru. Ovom prilikom su učenici imali priliku da se upoznaju sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, dobiju pojašnjenje o načinima i koracima za ostvarivanje potrošačkih prava i kako da prepoznaju obmanu trgovaca i nepoštenu poslovnu praksu.

  [Detaljnije…]
 • Otvoreni dani sa potrošačima

 • Interes za veću informisanost potrošača iskuzuju i škole u Prijedoru

  Održan sastanak sa direktoricom Ekonomsko-ugostiteljske škole u Prijedoru i predstavnicima KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica. Koliko je važna informisanost i pravovremeno reagovanje na potrošačke probleme danas smo imali priliku čuti u razgovoru sa direktoricom Ekonomsko-ugostiteljske škole u Prijedoru sa kojom je organizovan sasatnak i dogovorena saradnja vezana za edukaciju učenika i nastavnog osoblja ove škole na temu zaštite prava potrošača, u okviru „Otvorenih dana sa potrošačima“ pri Centru za savjetovanje i zaštitu potrošača. Budući da se učenici ove škole obrazuju za rad u ekonomsko-turističkom sektoru, smatramo da je od izuzetnog značaja da se upoznaju sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

  [Detaljnije…]
 • Iskustvo potrošača iz Sokoca

 • Kako izgleda rad komunalnih preduzeća u Zvorniku

Translate »