• 15 MART SVJETSKI DAN POTROŠAČA

  Uz veliku pažnju medija i interesovanje građana, obilježili smo danas Svjetski dan potrošača.Djelenjem letaka i razgovorom sa potrošačima informisali smo građane Prijedora o njihovim potrošačkim pravima i kako da ih ostvare. Hvala potrošačima koji su prepoznali naš rad i ukazali nam povjerenje da im pomognemo u ostvarivanju njihovih potrošačkih prava.Veliko hvala i Ministarstvu trgovine i turizma koje podržava rad Udruženja potrošača. Sretan nam svima 15 mart uz poruku da nikad ne odustajemo od prava koja nam pripadaju. Vaš “DON” Zaštitnik potrošača.

  [Detaljnije…]
 • RTV Gradiška o Svjetskom danu potošača

  U cilju obilježavanja Svjetskog dana potrošača, danas smo gostovanjem u jutarnjem programu RTV Gradiška, razgovarali o problemima potrošača u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Koliko građani koriste odredbe zakona u zaštiti svojih prava i koji su najčešći problemi sa kojima se susreću potrošači. Hvala na pozivu divnoj ekipi u RTV Gradiška, bit će prilike da u narednim mjesecima ponovo razgovaramo o potrošačkim problemima. TIM DON-a

  [Detaljnije…]
 • Važno je zaštiti interes lokalnih zajednica

  Nastavljene su aktivnosti na unapređenju rada Savjetodavnih tijela i Komisija za rješavanje reklamacija u javnim komunalnim prduzećima u lokalnim zajednicama širom Republike Srpske sa ciljem smanjenja zloupotreba javnih funkcija i javnih ovlaštenja u javnim preduzećima i lokalnim zajednicama. Koristimo i ovu priliku da napomenemo da je sve ovo zakonska obaveza te Vas pozivao da u Vašim zajednicama provjerite da li su formirana Savjetodavna tijela pri lokalnim upravama i Komisije u javnim komunalnim preduzećima, gdje se štiti Vaš interes u ostvarivanju zakonom zagarantovanih potrošačkih prava. U ovom periodu otpočeli smo sastanke sa predstavnicima lokalnih uprava i komunalnih preduzeća koje su iskazale interes da unaprijede stanje u svojim zajednicama, tako da će građani u 12 lokalnih uprava imati odgovornije lokalne uprave i javna preduzeća te unaprijeđene usluge i zaštitu u skladu sa zakonskim odredbama. Prvi sastanak održan je danas sa predstavnicima Opštine Srbac, a u narednom periodu slede sastanci i u ostalim zajednicama, kao i veća uključenost i drugih Udruženja potrošača.

  [Detaljnije…]
 • Iskazani interes lokalnih zajednica Laktaši i Teslić

  Nastavak aktivnosti na unapređenju potrošačke priče u lokalnim zajednicama širom Republike Srpske sa ciljem smanjenja zloupotreba javnih funkcija i javnih ovlaštenja u javnim preduzećima i lokalnim zajednicama. Koristimo i ovu priliku da napomenemo da je sve ovo zakonska obaveza te Vas pozivao da u Vašim zajednicama provjerite da li su formirana Savjetodavna tijela pri lokalnim upravama i Komisije u javnim komunalnim preduzećima, gdje se štiti Vaš interes u ostvarivanju zakonom zagarantovanih potrošačkih prava. U ovom periodu otpočeli smo sastanke sa predstavnicima lokalnih uprava i komunalnih preduzeća koje su iskazale interes da unaprijede stanje u svojim zajednicama, tako da će građani u 12 lokalnih uprava imati odgovornije lokalne uprave i javna preduzeća te unaprijeđene usluge i zaštitu u skladu sa zakonskim odredbama. Prvi sastanci u prošloj sedmici su održani u Gradu Laktaši i Opštini Teslić, a u narednom periodu slede sastanci i u ostalim zajednicama, kao i veća uključenost i drugih Udruženja potrošača.

  [Detaljnije…]
 • Sastanak u Odsjeku za zaštitu potrošača Republike Srpske

  Dana 13.03.2023.godine predstavnici Udruženja potrošača “DON” održali su sastanak sa predstavnicima Odsjeka za zaštitu potrošača Republike Srpske i tom prilikom prezentovali dosadašnji rad i odziv lokalnih zajednica za učešće u aktivnostima unapređenja rada Savjetodavnih tijela i rada Komisija u javnim komunalnim preduzećima čime se direktno doprinosi smanjenju sumnje na zloupotrebu javnih funkcija i javnih ovlaštenja. Mnogo je problema sa kojima se susreću komunalna preduzeća, a pri tome lokalne zajednice u kreiranju Odluka moraju se osvrnuti na nekoliko zakona koji definišu potpisane a ne zaključene ugovore sa korisnicima, metodologiji obračuna cijena, način mjesečnog obračuna i način plaćanja i dr., čime se utiče na smanjenje mogućnosti korištenja monopola i veću zaštitu građana/korisnika navedenih usluga.

  [Detaljnije…]
Translate »