• Uspostavljanje katastra nepokretnosti – uloga žena kao nosilaca prava svojine

  IMG_0987

  DON učestvovao na okruglom stolu: “Uspostavljanje katastra nepokretnosti – uloga žena kao nosilaca prava svojine”, koji se održao u Prijedoru, 22.06.2016.godine. Okrugli sto je organizovala Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS u saradnji sa CILAP Projektom.

 • Prezentacija projekta u opštini Domaljevac-Šamac

  01 domaljevac

  Predstavnici “DON-a” su u opštini Domaljevac – Šamac prezentovali dva projekta koja su implementirali na području ove opštine. Projekti “Čuvajmo tradiciju i pomažimo drugima” i “Razvojem korparstva do samozaposlenja”su realizovani u sklopu UNDP-ovog projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a u saradnji sa opštinama Šamac i Domaljevac – Šamac”

 • Prezentacija projekta u opštini Šamac

  01 samac zoka

  Predstavnici “DON-a” su u opštini Šamac prezentovali projekat koji su implementirali na području ove opštine. Projekat “Razvojem korparstva do samozaposlenja”je realizovan u sklopu UNDP-ovog projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a u saradnji sa opštinama Šamac i Domaljevac – Šamac”

 • “Izazov 387 Challenge 2016″

  izazov BL nagrada

  Na promotivnom sajmu nevladinih organizacija BiH “Volontiraj i ti”, Udruženje “DON” dobilo “Sertifikat izvrsnosti” za doprinos volontiranju u sklopu “Izazov 387 Challenge 2016″

 • Prvi “Botanički vrt” u Prijedoru

  01

  U prošloj godini Udruženju “DON” osnovalo je Fond za filantropiju, a sredstva prikupljena na ovaj način usmjerena su u razvoj zajednice. Početkom ove godine u našem gradu pokrenuta je akcija uređenja prvog BOTANIČKOG VRTA ispred Osnovne škole “Desanka Maksimović” uz pomoć i učešće privrednika našeg Grada.Pored ekološke osvještenosti, kao dijela društvene svijesti i osnovnog motiva za uređenje ovakve oaze u centru grada Prijedora, želja nam je da promovišemo privrednike kao učesnike u izgradnji Botaničkog vrta kao i sam Fond za filantropiju. Sredstvima Fonda će se i u budućnosti raditi na uređenju i razvoju naše zajednice. Botanički vrt je ponos svih nas koji učestvujemo i dajemo svoj doprinos očuvanju okoline. [Detaljnije…]