• Udruženja potrošača u borbi za uređenje internet prodaje

  Potrošačke navike su se znatno promijenile u poslednje dvije godine, tako da u ovom vremenu i našoj zemlji svjedočimo popularizaciji e-trgovine i sve većem broju potrošača koji se odlučuju trgovati na ovaj način. Pored udobnosti i konfora vlastitog doma, velikog izbora ponude i olakšanog načina nabavke roba i usluga, najveća mana online trgovine je njen negativan utjecaj na tradicionalnu trgovinu, jer povećan obim online narudžbi umanjuje obim poslovanja u tradicionalnim trgovinskim radnjama, koje gube prihode što znatno umanjuje i potrebu za radnom snagom. S druge strane, e-trgovina pruža prilike svima onima koji su spremni prilagoditi se i dio poslovanja prebaciti na online poslovanje.

  [Detaljnije…]
 • Prava potrošača nisu adekvatno zaštićena kada je u pitanju 🛒kupovina putem 💻interneta

  Prava potrošača nisu adekvatno zaštićena kada je u pitanju 🛒kupovina putem 💻interneta, zaključak je analize koju su sprovela udruženja za zaštitu potrošača Bosne I Hercegovine. 📌 Trgovačke metode koje se odnose na e-trgovinu u Bosni I Hercegovini nisu u dovoljnoj mjeri pravno uređene, potrošači su izloženi riziku od prevare, i u najvećem broju slučajeva poštovanje njihovih potrošačkih prava prepušteno je dobroj volji e – trgovaca.

  [Detaljnije…]
 • Trenutni projekti

 • Potpisivanje peticije Prijedor

  Udruženje “DON”, član Koalicije po lupom u Prijedoru nastavlja prikupljani potpise građana za uvođenje novih tehnologija u izborni proces#eubih#koalicijapodlupom#UdruzenjeDON

  [Detaljnije…]
 • Sastanak sa organizacijama koje se bave aktivnostima zaštite i promocije kulturno-historijske baštine u Republici Srpskoj

  02.11.2021. u Banja Luci smo održali sastanak sa odabranim organizacijama koje se bave aktivnostima zaštite i promocije kulturno-historijske baštine u Republici Srpskoj, a prethodi formiranju Mreže OCD u Republici Srpskoj. Ovo je jedna od aktivnosti koju implementiramo u okviru projekta „Doprinos mreža OCD unapređenju kulturnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini a implementiramo ga zajedno sa našim partnerima Fondacija lokalne demokratije, UG “DON” i UG ToPeeR. Sastanak je bio hibridnog tipa te je dio organizacija učestvovao u sastanku u sali dok je drugi dio učestvovao preko Zoom platforme. Organizacije su ovu priliku iskoristile da predstave sebe, svoj rad i prethodne projekte te da se međusobno upoznaju. Učesnicima su detaljno objašnjeni ciljevi i planirane aktivnosti projekta kao i način funkcionisanja same Mreže a razvila se i diskusija o načinu na koji oni vide funkcionisanje ove mreže, situaciji u kojoj se OCD u oblasti kulturnog naslijeđa nalaze i prilikama i projektima u budućnosti koje možemo zajednički pokrenuti. #mrezaocdUdruženje za zaštitu potrošača “DON”

Translate »