Rad na građenju zajednica

Udruženje građana „DON“, već 15 godina, kroz strateški program Rad na građenju zajednica, unapređuje kvalitet življenja unutar mjesnih zajednica, odgovarajući na potrebe građana i nudeći nova rješenja za probleme u samoj mjesnoj zajednici.

Angažovanjem ljudskih resursa i ostalih izvora podrške u zajednici, kao i podizanjem svjesti građana, doprinjeli smo izgradnji trajne saradnje između predstavnika mjesnih zajednica, lokalne vlasti, privrednih subjekata i drugih aktera, i na taj način osigurali dugoročnu održivost lokalnih građanskih inicijativa, kroz aktivno učešće građana u razvoju lokalnih zajednica.

Koliko je značajan proces rada sa mjesnim zajednicama u koji je „DON“ uključen govori i podatak da je Narodna Skupština RS u decembru 2012.godine donijela vrlo značajno Uputstvo o izborima u mjesnim zajednicama, što je jedna od najznačajnih novina, jer će građani imati mogućnost da na transparentan način biraju predstavnike Savjeta. Mnoge opštine su po upustvu počele vršiti izbor predstavnika mjesnih zajednica.

U Prijedoru će po tim upustvima u 2014-oj godini biti održani izbori za predstavnike Savjeta mjesnih zajednica. Mjesne zajednice treba učiniti funkcionalnijim ustanovama kako bi ih građani mogli koristiti u svrhe zbog čega su iste i uspostavljene.

Mjesne zajednice bi morale biti mehanizam putem kojega se građani aktivno uključuju u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Udruženje „DON” iz Prijedora, osnovalo je fond za građanske inicijative i razvoj zajednice pod nazivom „Prijedor, MOJ Grad”. Svrha osnivanja fonda je stvaranje partnerstava sa društveno odgovornim firmama, javnim institucijama, porodicama, pojedincima i organizacijama civilnog društva, za implementaciju društveno korisnih projekata u našem Gradu.

Partnerstvo se ogleda u doniranju novčanih sredstava u Fond, učestvovanju u komisijama za odabir najkorisnijih projekata i promociji lične društvene odgovornosti.U skladu sa prilivom novčanih sredstava, „DON” će raspisivati javni poziv za dostavljanje društveno korisnih projekata, nakon čega će komisija sastavljena od partnera, odlučivati o projektima koji će biti finansirani od strane Fonda. Svi projekti će morati obezbjediti doprinos građana, tako da će sredstva dodjeljena iz Fonda biti pokretač daleko opsežnije društveno korisne akcije. Na javni poziv će se moći prijaviti predstavnici mjesnih zajednica, volonterskih-neformalnih grupa, udruženja građana sa područja Grada Prijedora.

Mnoge firme, javne ustanove i pojedinci su i ranije htjeli da doprinesu razvoju našeg Grada ali nisu znali na koji način to da urade. Osnivanjem Fonda, na transparentan način, mogu da prate tok svojih ulaganja kao i efekte svoje donacije u zajednici.

Sredstva se mogu uplatiti na poseban račun Fonda za građanske inicijative i razvoj zajednice broj 562-363-190-009-9628 u A.D.Sberbank Banja Luka, Filijala Prijedor. Stanje na računu, kao i iznosi uplata će biti objavljivani na web stranici Udruženja „DON”, a svaki od partnera može zatražiti izvod iz banke sa ovog računa radi transparentosti kretanja doniranih sredstava.

Nadamo se da će te prepoznati istinske vrijednosti osnivanja ovog Fonda koji simbolično nosi naziv „PRIJEDOR, MOJ GRAD”, i biti dio tima koji će pokrenuti razvoj naše zajednice, prije svega ujedinjujući građane oko zajedničke društveno korisne akcije. Učinimo da naš Grad služi za primjer kako se od malih inicijalnih sredstava može napraviti mnogo.

Sredstva iz fonda do sada su korištena za prvu botaničku baštu u Prijedoru, koja se nalazi u dvorištu OŠ “Desanka Maksimović” u Prijedoru.

Fizička lica mogu postati članovi Kluba prijatelja i mjesečno uplaćivati iznos od 1-10 KM na račun fonda. Pravna lica mogu učestvovati u iznosu od 10-200 KM mjesečno.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije molimo Vas da se obratite u kancelariju UG “DON” Miloša Obrenovića 18ª, 79101 Prijedor, kontakt osobe Zoran Petoš i Sanja Radišić, tel/faks: 052/232-155, e-mail: zoran@donprijedor.org;sanja@donprijedor.org

Translate »